Tržní situace hliníku a nerezové oceli

Autor: Radek Vážanský

Z pohledu spotřebitele nerezové oceli a hliníku není současná tržní situace příliš příznivá a pravděpodobně nebude následovat výrazné zlepšení do konce roku 2021.


Kritický nedostatek některých základních surovin, meziproduktů i finálních výrobků je charakteristickým rysem pro celou světovou ekonomiku v letošním roce. Nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou je např. na trhu dřeva, uhlíkaté oceli, mikročipů nebo jízdních kol. Tyto tržní dysbalance jsou způsobeny souběhem různých faktorů, z nichž některé ovlivňují i momentální stav na trhu hliníku i nerezové oceli.


Pokud budeme srovnávat současnou situaci hliník versus nerez, tak na trhu s hliníkem je aktuálně vyšší nedostatek materiálu, než je tomu u nerezové oceli. Velmi špatná situace je na trhu hliníkových plechů. Kapacity evropských výrobců plochých hliníkových polotovarů jsou prakticky vyčerpány do konce roku a nové objednávky nejsou přijímány. Nárust tržní ceny hliníkového plechu mezi prosincem 2020 a květnem 2021 je cca 70%.


Situace v sortimentu hliníkových lisovaných polotovarů, to znamená trubek, tyčí a profilů je sice výrazně lepší než u plechů, ale začíná se také postupně zhoršovat. Dodací termíny materiálu z výroby se prodlužují a cena roste. Vzhledem k omezenému počtu evropských výrobců tohoto sortimentu, může brzo dojít ke stejné situaci, jaká je na trhu s plechy.


U nerezových plechů došlo k nárustu tržní ceny v období prosinec 2020 až květen 2021 o cca 40 - 50 %. Na rozdíl od hliníku, jsou nerezové plechy stále relativně dobře dostupné. Výjimkou jsou
feritické plechy, kde došlo k nárustu poptávky výrobci bílé techniky. Určité obavy panují z budoucího vývoje v sortimentu tažených nerezových kulatin.
Současný nepříliš dobrý stav na trhu s nerezovou ocelí a hliníkem je výsledkem společného působení různých faktorů.


Mezi nejvýznamnější patří:

  • Silná poptávka v Asii a Americe
  • Antidumpingová cla na materiály z Asie
  • Omezení kapacit evropských producentů
  • Nedostatek námořních přepravních kontejnerů


Závěrem nezbývá než doufat, že trh si aktuálním převisem poptávky poradí a brzy dojde k narovnání poměru mezi množstvím materiálu na trhu a jeho poptávaným množstvím. Pokud k tomu dojde, nebude to, ale pravděpodobně dříve, než na konci tohoto roku.